Een bijdrage leveren

We hebben gemerkt, dat wij, vanuit onze welvaart, met een bescheiden bijdrage een enorme steun kunnen zijn in dit project. Wilt u ons helpen? Zonder bijdragen van donateurs en sponsoren kunnen wij niets. Wij stellen het zeer op prijs als u (weer) wilt bijdragen aan dit project.

  • U kunt in Nederland een storting doen op bankrekening NL92 RABO 0152 8242 27 t.n.v. Stichting Vrienden van Tereo
  • In bepaalde periodes kunt u een bezoek brengen aan de school in Somerset West. Onze rondleidingen maken de bezoekers erg enthousiast. 
  • In de afgelopen jaren hebben wij gemerkt, dat uit onze kring van sponsoren en daarbuiten, leuke initiatieven worden ontwikkeld om geld voor Tereo bijeen te brengen. Te denken valt aan fondsenwerving bij familiefeesten, verjaardagen, schoolse activiteiten, openingen, recepties, e.d. 
  • Geef uw vertrouwen aan ons en help zo de straatkinderen van Somerset West! Wij zijn u zeer dankbaar en zullen u uiteraard laten weten hoe het verder gaat.

Bijzonder in de aanpak van de Stichting Vrienden vanTereo zijn drie aspecten:

  • Wij garanderen, dat alle bijdragen voor 100%, zonder aftrek van verwervingskosten, volledig aan de Tereo school worden besteed. De verwervingskosten worden door de leden van het stichtingsbestuur en de werkgroep persoonlijk betaald of door middel van sponsoring in natura gedekt. Absoluut géén strijkstok!
  • Wij garanderen tevens, dat wij toezicht op de besteding van de gelden zullen houden; dat kan alleen als we de school regelmatig bezoeken en vertrouwen hebben in de project leiding, het management en het personeel van de school. Aan deze voorwaarden wordt zeker voldaan.
  • Wij houden onze sponsoren regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen rond Tereo. Via toezending van het Jaarverslag, via deze website en via onze internet-mailing "SnelNieuws". Als U op de hoogte wil blijven van de meest recente ontwikkelingen rond Tereo, laat ons dit dan weten via deze website. Wij zullen U dan ook per email kunnen informeren over Tereo 

De belastingdienst heeft de stichting Vrienden van Tereo aangemerkt als een ANBI instelling. Dit houdt in dat uw gift, ook als particulier, aftrekbaar is van de belastingen.