Benefietdiner

De stichting Vrienden van Tereo organiseerde op vrijdag 14 oktober 2016 voor de 12e keer het jaarlijkse benefietdiner voor de Tereo Community School in Somerset West, Zuid Afrika. 

 

Zoals wij al eerder dit jaar hadden meegedeeld denken wij ons te zijner tijd terug te kunnen trekken als sponsor van Tereo, omdat de school verwacht in de toekomst zelf in hun financiering te kunnen voorzien. Hoewel wij ons blijven inzetten voor de fondsenwerving zal de stichting geen activiteiten meer organiseren en een adviserende rol gaan spelen. Voorlopig blijft financiële steun aan de Tereo school echter nog nodig om dit mooie werk te kunnen voortzetten.

We vonden het toch wel nuttig om een indruk te geven over dit bijzondere diner. Vandaar dat we het verslag van het laatste diner op de website hebben laten staan.

U kunt het welkomstwoord hier terug zien en luisteren:

Daarom nodigden wij iedereen uit voor ons 12e en laatste benefietdiner. Het werd een memorabele avond bij Grand Hotel Voncken in Valkenburg aan de Geul. Na het aperitief opende voorzitter Harry Streukens het diner, waarbij hij in het bijzonder de eregasten van deze avond verwelkomde. Uit Zuid Afrika kwam een oud leerling van Tereo, Lindo Sikiti, vergezeld van zijn pleegmoeder Virna Opperman. 

Verder memoreerde hij het ontstaan en de ontwikkeling van de steun voor het Tereo Project vanuit Nederland. In alle 13 jaar van actieve ondersteuning werd meer dan € 250.000,- overgemaakt en besteed in Zuid Afrika.

Na het heerlijke voorgerecht stond een "baie dankie" intermezzo in het draaiboek. Sietse Fennema introduceerde een video met een gesproken dankwoord door de projectmanager van het Tereo Project, Naomi Ferreira. Zij sprak namens het bestuur van de school, alsmede personeel en leerlingen. Deze video werd gepresenteerd op scherm. Op dit scherm werd vervolgens onderstaande mail gepresenteerd, die de oorspronkelijke "founders" van Tereo aan de stichting hadden gestuurd. Met heel vriendelijke bewoordingen werd de stichting veel lof toegezwaaid.

Vervolgens werd Virna Opperman voorgesteld. In een interview met Sietse Fennema vertelde ze over haar eigen twee ex-Tereo kinderen en haar wens om in de toekomst haar eigen safe-haven voor ontheemde kinderen te stichten. En verder gaf ze een beeld van Lindo's geschiedenis en achtergond. Die werd op 3-jarige leeftijd op straat gevonden en kwam via Tereo uiteindelijk, na Tereo Home en pleeggezinnen, in Virna's zorg terecht. Later heeft ze hem formeel geadopteerd. Ze heeft ook zelf een dochter, en daarnaast ook nog een ander ex-Tereo kind geadopteerd, Keenan. Dat alles bij een fulltime job in het Western Cape Education Department.

Vervolgens werd Lindo Sikiti geinterviewd door Puck Fennema. Lindo is nu 15 jaar. Hij kijkt met een goed gevoel terug op zijn tijd bij Tereo. Hij was er bijna 4 jaar. Na zijn Tereo schooltijd duurde het nog enige tijd voordat hij bij Virna terecht kwam. Maar het gaat goed met hem. Hij zit nu in grade 8 van een goede high school en hij doet het daar goed. Bij grade 10 volgt de matric, het eindexamen. Dan zou hij verder kunnen studeren (mogelijk universiteit), maar ook zou hij ervoor kunnen kiezen om aan het werk gaan. Op de vraag wat hij later wilde worden koos hij voor 'dierendokter' of 'professionele danser'. Hij krijgt les in break-dancing op een dansschool in Kuilsrivier. Vandaar natuurlijk deze onverwachte keuze.

Aan het slot van dit intermezzo bedankte Sietse Fennema allen, die hebben bijgedragen aan de steun vanuit Nederland voor dit project. Steun in geld en vooral in vertrouwen, waardoor er zoveel draagvlak in de omgeving kon worden opgebouwd. De stichting blijft de school nog geruime tijd volgen en financieel ondersteunen. De stichting gaat gewoon en zal iedereen in haar bestand via e-mail blijven informeren.

Beide interviews kunt u hier terugkijken:

Na een heerlijk tussengerecht nodigde Denis Linnartz de aanwezigen weer uit om vooral veel loten te kopen. Omdat het voor het goede doel was, maar ook voor de mooie prijzen. Bij die prijzen zette het prachtige keramiek van Nell Streukens de toon; haar prachtige poppen en schalen oogsten veel bewondering. Na het hoofdgerecht, de hertenfilet, was de trekking weer een spannend en vrolijke moment op deze avond.

Het eind van de avond was nog niet bereikt. Armand Schreurs, de Belgische poppenspeler, zou dit laatste Tereo benefietdiner uitluiden. En hij deed dat weer met verve. Soms ten koste van de reputatie van enkele aanwezigen, maar altijd met een (schater)lach. Net als twee jaar eerder was hij een formidabel sluitstuk van een mooie avond. In onderstaande video kunt u zijn show terugzien. Het was ook het einde van een serie van twaalf diners. Een avond en een serie, die aan het einde met enige emotie werd ervaren door de mensen van de stichting. Na 12 jaar was het genoeg, maar ze zullen het ook missen.