Jaarverslag 2019

De stichting heeft het Jaarverslag 2019 gereed. Het is het laatste verslag van de stichting 'in 'liquidatie'.U kunt het hier lezen.

Tereo school en onze Stichting

Het afgelopen jaar stond in het teken van het 20-jarig bestaan van het Tereo project. In maart werd de start van het project in 1999 herdacht in de Baptist Church in Somerset West, Zuid-Afrika. Daar kwam indertijd het initiatief vandaan, waaruit het project ontstond. Het was een mooie kerkdienst met vele gasten, waaronder alle kinderen van de school.

In het najaar werd een grote reünie georganiseerd, waarvoor iedereen was uitgenodigd, die in de afgelopen jaren op enigerlei wijze bij Tereo betrokken was geweest. Vele (oud) onderwijzeressen, bestuurders, sponsoren en vrijwilligers waren aanwezig bij een lunch- en feestmiddag in de Erinvale Golfclub van Somerset West. Een gulle sponsor financierde deze hele dag. Namens onze vriendenstichting was Sietse Fennema aanwezig, die in zijn speech onze felicitaties overbracht.

Het afgelopen jaar was voor de school weer een goed jaar. Meer capaciteit dan ruim 80 kinderen heeft de school niet, maar die capaciteit wordt door het team op de school volledig benut. Dus aan het eind van dit schooljaar konden weer ruim 10 kinderen de school verlaten. Dit jaar kan de school voor deze kinderen voor het eerst gebruik kunnen maken van het Puck Fennema Fonds. Daaruit wordt financiële steun aan het kind gegeven voor de kosten in het eerste jaar op de nieuwe school. Met name gaat het dan over het schoolgeld en het schooluniform.

Het vernieuwde bestuur, dat sinds drie jaar de school bestuurt, heeft een duidelijke lijn uitgezet voor de toekomst. De school wordt steeds professioneler, er wordt ook meer aandacht geschonken aan de sociale problemen bij de kinderen thuis,  i.c. de verzorgers. De gang van zaken op de school is door de opgedane ervaringen goed georganiseerd, dus geen verrassingen, maar goede planning en budgettering.

Er waren in het afgelopen jaar enkele personeelswisselingen, maar die werden heel goed opgevangen. Vanaf het nieuwe schooljaar komt er ook een nieuwe projectleider. Naomi Ferreira heeft dit 18 jaar gedaan, en had in de opbouw van de school voortdurend de operationele leiding van het project. Er is een opvolgster benoemd, maar er was recent nog niet bekend gemaakt wie dat is. Overigens blijft Naomi in 2020 nog beschikbaar voor Tereo. Ze zal haar opvolgster inwerken, zo nodig bijstaan, en zich verder concentreren op specifieke onderwerpen, waaronder vooral de financiële sponsoring. 

Het is voor ons, als Stichting Vrienden van Tereo, een bijzonder moment om ons financieel uit het project terug te trekken. In zijn speech tijdens de lustrumviering in Zuid Afrika zei Sietse het zo: “the baby has grown, has become an adult, it can stand on its own feet. Can walk itself. Does not need our help anymore”. Enerzijds feliciteren we Tereo met dit succesvolle project. We zijn blij en trots, dat we in belangrijke mate hebben mogen helpen in de ontwikkeling naar een professionele school voor kansarme kinderen. Anderzijds vertrekken we op dit feestelijke moment uit het project, maar gelukkig in de overtuiging, dat we ook in de laatste jaren nog een belangrijke financiële ondersteuning hebben kunnen geven, waardoor de vooruitzichten op korte termijn geen probleem zullen zijn.

Financieel is het project in Zuid-Afrika dus goed onder controle. Voor 2019 wordt weer een klein batig saldo verwacht. Op basis van de huidige situatie en de verwachte ontwikkelingen zal ook na het beëindigen van onze donatie uit Nederland, de financiële continuïteit van Tereo niet in gevaar komen.

In Nederland was van actieve fondsenwerving geen sprake meer. Door de afgesproken bijdragen via de schenkingsakte werd nog €1000,- ontvangen, en daarnaast waren er ook enkele donateurs, die al jarenlang bijdroegen, maar ook nu nog niet konden ophouden met doneren. Er kwamen dus toch nog honderden euro’s binnen voor ons goede doel.Het volledige financieel overzicht van de stichting over 2019 is te vinden op onze website www.tereo.nl. U kunt  hier direct doorklikken naar de website.

Het bestuur had dit jaar eigenlijk een gemakkelijke taak. Geen fondsenwerving meer, de administratie op orde houden was eigenlijk het enige dat we moesten doen. Natuurlijk verzorgden we de overboeking van onze jaarlijks bijdrage naar Tereo. We hebben een tweetal bestuursvergaderingen gehad en er werden nog een tweetal SnelNieuws mailings verzorgd om onze sponsoren, donateurs en belangstellenden geïnformeerd te houden.

Bestuur Stichting Vrienden van Tereo

Valkenburg, 14 januari 2020

Naschrift

Voor 2020 staat de opheffing van de stichting op de agenda. De precieze uitwerking daarvan moeten we nog vaststellen. We verwachten, dat de bankrekening en de stichting vrij snel zullen worden opgeheven. De website houden we nog wat langer in de lucht om onze supporters die dit willen volgen, op de hoogte te kunnen houden.

De normale e-mailing SnelNieuws wordt niet meer uitgegeven. Het bestuur gaat nog wel proberen om een overzicht te maken over “15 jaar Tereo in Nederland”. Dit overzicht, met veel feiten en foto’s, zullen we, als het lukt en als dank aan iedereen, toezenden aan allen op onze mailing list.

Onze dank gaat opnieuw uit naar al die mensen die op enigerlei wijze hebben geholpen om al die jaren bij te dragen aan nieuwe kansen voor de township-kids in Zuid Afrika. U en wij kunnen en mogen trots zijn op wat is bereikt. Onze hartelijke dank hiervoor.

Bestuur Stichting Vrienden van Tereo